Nanotechnológia - Nano produkty, nano impregnácie a nanoprípravky od r.2006 na Nanotechnologia.sk

O nás

Kto sme a čo chceme? Cieľom spoločnosti Nanotrading s.r.o Žilina je od roku 2006 inovácia priemyselných technológii, uvádzanie inovatívnych nanoproduktov na EU trh. 

Analýzou a pochopením potenciálu v roku 2006 prezentujeme a implementujeme v SR nano aplikácie do praxe. V súčinnosti s partnermi prinášame produktové a technologické inovácie do rôznych oblastí. Prezentujeme princíp pridanej hodnoty a inovácie. Ako kompetentný partner s potenciálom iniciátora a následne realizátora úspešne napomáhame od roku 2006 naším partnerom i zákazníkom.

Prezentujeme nové poznatky z oblasti praktického využitia nanotechnologie. Používaním surface nanotechnology  dokážeme zmeniť, upraviť vlastnosti bežných základných materiálov a povrchov, dodať im kompletne nové, doposiaľ nezkombinovateľné vlastnosti, nové funkcie - úprava povrchov pomocou chemickej nanotechnologie. 
 
Distribúcia hotových komerčných nanoproduktov-B2B,B2C - kompozity, aditíva, chémia, masterbath pre priemyselný sektor. Riešime úsporu energie, tepelná tekutá nano izolácia (tepelné nanovrstvy s aerogel v energetike) - technologické inovatívne postupy, zvyšovanie vplyvu nanotech-nanoaditíva, cielený consulting surface chemical nanotechnology pre priemyselný sektor - podpora výskumu a vývoja ,aplikačný transfer do praxe - propagácia, semináre, networking, vzdelávanie